Rola systemów ERP w nowoczesnych przedsiębiorstwach

System ERP (Enterprise Resource Planning) to specjalnie zaprojektowany system informatyczny, który wspomaga proces zarządzania poszczególnymi zasobami przedsiębiorstwa. Jego obecność znacząco ułatwia realizację funkcji kierowniczych w najważniejszych obszarach działalności danej firmy. Systemy ERP wspomagają funkcje produkcyjne, związane np. ze zmianami technologicznymi i konstrukcyjnymi, a także ułatwiają zarządzanie serwisem i jakością oraz tworzenie raportów.

Zastosowanie systemów ERP w przedsiębiorstwie

System ERP pozwala na bardzo efektywne planowanie zasobów przedsiębiorstwa, a także bieżące zarządzanie oraz kontrolowanie wszystkich szczebli jego działalności. Do najbardziej charakterystycznych cech takiego rozwiązania należy kompleksowe podejście do poprawy procesów związanych z zarządzaniem firmą. System ERP obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kluczowe dziedziny funkcjonalne, dzięki czemu zabezpieczany jest bardzo szeroki zakres informacji. Wdrożenie tego rozwiązania nierzadko okazuje się także konieczne, aby prawidłowo zintegrować firmy w ramach typowego łańcucha dostaw. Wszystkie oferowane na rynku systemy klasy ERP uwzględniają najważniejsze dziedziny działalności przedsiębiorstwa. Posiadają modułową konstrukcję, dzięki czemu wdrażanie odbywa się na kilku etapach. W ten sposób integrowane są wszystkie podsystemy oraz funkcje danego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze funkcje systemu ERP

Współczesna informatyka to niezwykle rozbudowana dziedzina, która oferuje wiele przydatnych funkcjonalności użytkownikom. Nowoczesny system ERP uwzględnia wszystkie przedsięwzięcia realizowane w obrębie logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa, a także pozostałych działań powiązanych ze współpracą w ramach łańcucha dostaw. Rozwiązanie to daje możliwość swobodnego dostosowania systemu do zróżnicowanych przedmiotów działalności poszczególnych firm, jak również zróżnicowanych warunków organizacyjnych. Systemy ERP pozostają jednocześnie otwarte, dzięki czemu możliwe jest instalowanie zupełnie nowych modułów oraz łączenie z innymi systemami zewnętrznymi.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemów ERP

Systemy klasy ERP znacząco usprawniają działanie różnych obszarów przedsiębiorstwa. Dotyczy to nie tylko finansów, produkcji czy logistyki, ale również zasobów ludzkich oraz działu obsługi klienta. Do najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania takiego systemu niewątpliwie zaliczyć można znaczący wzrost efektywności procesów gospodarczych. Wynika to bezpośrednio ze zmniejszenia ilości potrzebnych zapasów oraz znacznej poprawy wykorzystania dostępnych zasobów. Ulepszane są również wszystkie procesy związane z zarządzaniem, co wynika z połączenia posiadanych zasobów informacyjnych – pozyskiwanych z każdego dostępnego obszaru działalności. Są one następnie sprawnie przetwarzane, dzięki efektywnemu usprawnieniu procesów związanych ze zbieraniem potrzebnych informacji. W ten sposób wzrasta poziom wiarygodności danych, a przebieg procesów produkcyjnych i logistycznych ulega udoskonaleniu.